Knihy
e-knihy Domácí mlékař
FB skupiny

e-knihy

Domácí mlékař

Archivy
Rubriky
Knihy
Domácí mlékař
Kurzy pečení chleba

Domácí mlékař

Posts Tagged ‘bylinný olej’

Třezalka tečkovaná – Hypericum perforatum, která se nazývá také bylinou sv. Jána, neboť nejlepší dobou sběru je svatojánská noc, tedy konec června. Ovšem to já osobně nikdy nestihnu. Většinou proto, že tady u nás na sv.Jana třezalka nekvete, rozkvétá později, a když už nějaký rok náhodou vykvete, počítám s tím, že tomu tak nebude :).

Podle herbáře pánů Janči a Zentricha se k této magické bylině váže následující historie:

Červenému barvivu, obsaženému v květech, se říká krev svatého Jana, neboť dle legendy zuřivá a prostopášná
Hérodiané, když jí přinesli na míse hlavu sv. Jana Křtitele, v záchvatu zuřivosti propíchala jazyk světcův za to, že neutajil její špatné skutky. Z krve, která skanula na zem, vyrostla bylina, připomínající tento ukrutný čin, mající listy podobné propíchanému jazyku.

A dalším problémem je, že je kolem nás třezalky jak naseto, ovšem třezalky skvrnité, která sice tu veledůležitou látku – hypericin – obsahuje také, ale v minimálním množství a tak stále během července hledám a hledám a většinou to je dílo náhody, že najdu. Například včera na třešních. Read the rest of this entry »